Zamówienia publiczne

       

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie informuje, że zrealizowała operację ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020” w ramach priorytetu 3-Wspieranie Wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa,
w zakresie działania 3.1. Kontrola i Egzekwowanie, pn.: „Zakup trzech samochodów terenowych niezbędnych do realizacji zadań statutowych”.

Cel operacji: Wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększenia obciążenia administracyjnego.

Całkowity koszt kwalifikowalny operacji wyniósł: 493 059,00 zł

Udział środków europejskich wynosi 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych, tj.: 443 753,10 zł

 

 

 

 

Historia zmian:

  • 31 grudnia 2018, godz. 08:21, użytkownik: Irena Gierus
Pokaż wszystkie