Drukuj

Komenda Wojewódzka

 

Państwowa Straż Rybacka działa na podstawie  ustawy z dnia 18 kwietnia 1985  roku o rybactwie śródlądowym. Strukturę organizacyjną straży określa wydane na jej podstawie Zarządzanie Wojewody w sprawie utworzenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej oraz Regulamin.

 

Na organizację wewnętrzną Państwowej Straży Rybackiej w województwie składają się:

1.  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej obejmująca swoim zasięgiem działania obszar województwa.
2.  Posterunki jako wewnętrzne jednostki organizacyjne tworzone na podstawie zarządzeń wewnętrznych Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej, które działają w wyznaczonych powiatach. Posterunkiem kieruje Komendant Posterunku, który realizuje swoje zadania w terenie za pomocą patroli.

 

Państwową Strażą Rybacką w województwie kieruje Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej podległy bezpośrednio Wojewodzie oraz Zastępca komendanta. Komendantowi Wojewódzkiemu podlegają bezpośrednio zastępca Komendanta Wojewódzkiego, Komendanci Posterunków, pracownicy administracyjni obsługi Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej. Z kolei Komendantowi Posterunku podlegają wchodzący w skład posterunku – strażnicy.