BIP Instrukcja obsługi

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie prowadzona jest w formie odrębnej strony internetowej pod adresem URL:   psr.rzeszow.pl

W górnej części strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie znajduje się logo BIP.

Z myślą o osobach doświadczających trudności w komunikowaniu się, strona podmiotowa BIP Komendy została wzbogacona o możliwość skorzystania z przeglądarki Intelligent Web Reader, która umożliwia odczytywanie stron podmiotowych BIP (wersja z lektorem), a także powoduje powiększanie czcionki zamieszczonego tekstu oraz wersję tekstową (kontrastową) przeznaczoną dla osób niedowidzących.

Strona podmiotowa BIP posiada funkcję umożliwiającą wgląd do historii zmian wprowadzanych na stronę oraz rozwiązania techniczne pozwalające na kontrolę bezpieczeństwa informacji. Informacje zgromadzone na stronie kopiowane są systematycznie na odrębne elektroniczne nośniki informacji w celu zabezpieczenia przed utratą danych.

Informacje na stronie pogrupowane są tematycznie na moduły i akapity.

Zawartość poszczególnych modułów przedstawia Mapa serwisu .

Historia zmian:

  • 9 maja 2014, godz. 09:07, użytkownik: Irena Gierus
Pokaż wszystkie